Rekisteriseloste

Päivitetty 01.06.2020

XX Oy:n palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Sivustomme on www.frantsilankehakukka.fi

1. Rekisterinpitäjä

Kehäkukka Ahoset Oy
Y-tunnus: 1053172-9
Yrjö-Koskisentie 1, 39100 Hämeenkyrö
asiakaspalvelu@frantsilankehakukka.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olli Ahonen, tj
asiakaspalvelu@frantsilankehakukka.fi / 03 371 4637

3. Rekisterin nimi

Kehäkukka Ahoset Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelun tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien Kehäkukka Ahoset Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Osoitetiedot
Y-tunnustiedot
Tilatut palvelut/tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta Kehäkukka Ahoset Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, tai Värikkään osalta palveluiden laskutusvaiheessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa. 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kehäkukka Ahoset Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.